Falling In Gold

Gói trang trí Falling In Gold vớ tông màu chủ đạo vàng đồng, xanh và hồng patel

Theme: Falling In Gold

Venue: ParkHyatt

Decor by: Puha Production

Clip by: Puha Production