Fairyland

Gói trang trí Fairyland dược kết hợp độc đáo giữa các bố trí những loại hoa tươi cùng với phông nề xanh lá tươi mát của lá vải cao cấp với tone màu chủ đạo là xanh lá, hồng và trắng

Theme: Fairyland

Venue: Gala Center

Decor by: Puha Production