The Sunset

1 Phông vải phủ sau backdrop 5m x 3m
2 Backdrop hoa lá tươi các loại 4m x2.8m
3 Bàn Gallery phủ vải trang trí 3.6m
4 Thùng tiền bánh kem
5 Cổng hoa lá tươi các loại 1.8m x 2.5m
6 Các vật dụng trang trí khác

 

error: Content is protected !!