Gatsby in Love – Pink Rose & Leafs

1 Backdrop hoa lá tươi các loại 4m x2.8m
2 Bàn Gallery 3.6m
3 Backdrop bàn Gallery theo concept 4m x 2.5m
4 Các vật dụng trang trí khác

error: Content is protected !!