Falling in Gold – Extra

1 Phông vải phủ sau backdrop 5m x 3m
2 Backdrop hoa lá tươi các loại 4m x 2.8m
3 Bàn Gallery 3.6m
4 Các vật dụng trang trí khác

 

error: Content is protected !!