Christmas Wedding Dream

1 Backdrop hoa lá tươi các loại 4m x2.8m
2 Bàn Gallery 3.6m
3 Catwalk – Lối đi sân khấu hoa lá tươi 8m x 1.5m
4 Các vật dụng trang trí khác

error: Content is protected !!